Medicina interna

Consisteix en el diagnòstic i tractament de les malalties que poden afectar als òrgans interns dels animals, sense utilitzar tractaments quirúrgics. Aquestes malalties poden afectar els següents sistemes:

  • Sistema respiratori
  • Sistema digestiu
  • Sistema urinari
  • Sistema circulatori
  • Sistema endocrí

A Vets Girona us oferim un servei complet i adaptat a la vostra mascota per tal de donar el millor diagnòstic i tractament. Per a tot això, disposem d’un bon equip veterinari i totes les eines necessàries, com ara:

  • Laboratori d’anàlisis clíniques
  • Radiologia
  • Ecografia
  • Endoscòpia (sota servei especialista extern)

Us recomanem portar la vostra mascota a fer, com a mínim, una revisió anual per poder valorar el seu estat de salut i diagnosticar a temps qualsevol malaltia.