Medicina interna canina i felina

La medicina interna és molt important per investigar els símptomes que presenta cada pacient, construir una llista de diagnòstics diferencials i realitzar les proves complementàries pertinents amb equipament especialitzat per obtenir un diagnòstic concret i personalitzat. Les proves de les quals disposem en el nostre centre són les que s'esmenten a continuació:

    • Ecografia abdominal
    • Radiologia
    • Ecocardiografia
    • Electrocardiografia
    • Laboratori